Föreningen Chopp Event

Föreningen Chopp Event har sedan 2000 producerat många barn-familjeföreställningar, utbildningar och möjlighet för många att samlas. Här har många träffat vänner för livet, där ensamheten i hemmet byts ut mot glädje i föreningslivet. Genom att få en meningsfull fritid ökar livsglädjen och intressen för annat i livet.
Vi har alltid varit måna om kvalité och strävar ständigt efter att våra kultur-fritidsaktiviteter ska ge invånare, turister och besökare något att minnas.
Alla är välkomna i vår gemenskap oberoende av kön, förutsättningar eller bakgrund.
Vi har under 10-års tid arrangerat sommarutbildning för skolungdom, s.k. artistcamper, där vi varje sommar under fyra veckor håller workshops fem timmar om dagen.

Under de senaste åren har vi producerat Ronja Rövardotter, Emil i Lönneberga, Pippi på de sju haven och Pettson och Findus. Vi är stolta över att vara av vara attraktiva för besökare, turister och därigenom bidra till olika kulturella möten. Vi ser gärna samarbeten med andra verksamheter i våra verksamma närområden.

I mars 2016 valdes Carina Perenkranz till ordförande. I föreningsstyrelsen sitter bla Lena Nilsson, Julia Strandljung, Gabriella Perenkranz och Magnus Jonsson.